Onze Historische Huizen floreren

18/01/2019

Het cultuur-toeristisch product van Historische Huizen Gent kon het voorbije jaar in totaal 637.678 bezoekers aantrekken.  

Op nummer één staat uiteraard het Gravensteen met voor 2018 het recordcijfer van 387.284, een stijging van 12% tegenover vorig jaar. De nieuwe Comedy Tour (in vijf talen) van Wouter Deprez, gelanceerd in september, wekte veel belangstelling en wordt zeer positief onthaald. De vijfde editie van het Winterwonderkasteel stond dit jaar in het teken van de Vikings en haalde met nagenoeg 38.000 bezoekers het hoogste aantal ooit.

De Sint-Pietersabdij blijft een vaste waarde als tentoonstellingshuis en ontmoetingsplek. De cijfers hangen vooral samen met het publiekspotentieel van de diverse tentoonstellingen en schommelen ook navenant. Het voorbije jaar kreeg de abdij 65.703 bezoekers over de vloer. In de zomer lokte de Cubaanse fotografietentoonstelling ‘Korda, Beauty and Revolution’  6.409 bezoekers. De expo 'Lang leve de Muziek, 60 jaar liedjes uit de Lage Landen’ startte in oktober en was in de laatste maanden van 2018 goed voor 16.159 bezoekers. Nu al blijkt dat deze grote muziektentoonstelling, die nog tot in juni 2019 loopt, sowieso een publiekslieveling is. De tentoonstelling in samenwerking met de UGent, ‘In de Ban van de Tijd’, die reeds gestart was in 2017 en tot april 2018 bleef lopen, bekoorde in totaal 8.668 bezoekers, van wie 3.817 in 2018. Het geeft aan dat Historische Huizen Gent ook met een behoorlijk academisch thema een toegankelijke en interessante tentoonstelling kan maken.

Het Belfort kent een gelijkaardige groei en klopt af op 148.565 bezoekers. De twee topmonumenten surfen uiteraard mee op het succes van Gent als florerende toeristische bestemming en de groei van toerisme wereldwijd.

Hotel d’Hane Steenhuyse, een van de twee stadspaleizen van Historische Huizen Gent, charmeerde met de hulp van enthousiaste vrijwilligers een erg uiteenlopend publiek. Pas sinds april en enkel op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddagen wordt het stadspaleis. opengesteld voor vrij bezoek. Toch vonden reeds 26.000 toeristen, shoppers én Gentenaars de weg naar deze verborgen ‘parel van de Veldstraat’.

De uitermate sfeervolle site van de Sint-Baafsabdij, open van april tot november op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag, ontving 10.706 bezoekers.

'Onze Historische Huizen floreren! Ik ben zeer blij dat we de stap hebben gezet om Hotel d’Hane Steenhuyse drie namiddagen open te stellen als vrij bezoekbaar historisch huis. Bezoekers zijn erg gecharmeerd door deze verborgen parel en dat straalt af op onze medewerkers en vrijwilligers. De Sint-Pietersabdij blijft met haar originele tentoonstellingen en gastvrije ruimten een plek van ontmoeting en beleving. Waar anders bezoek je een tentoonstelling zingend en dansend, zoals nu 'Lang leve de muziek'? In het Gravensteen hebben we met een nieuwbakken Comedy Tour en een make-over van de presentatie van foltertuigen het eerste hoofdstuk geschreven van ons ambitieus vernieuwingstraject. Met 387.000 bezoekers vestigden we een nieuw record. Ook het succes van het belfort blijft aanhouden met nagenoeg 150.000 bezoekers het voorbije jaar! Ons cultuur-toeristisch product doet het goed, dat is wel het minste dat je kunt zeggen!'

          Doreen Gaublomme, directeur Historische Huizen